Biografie

Al ruim twee decennia werken wij met veel genoegen samen met de tegenwoordig in Rostock levende Michael Lauterjung en vormden wij op talloze momenten de schakel tussen kunstliefhebbers en de kunstenaar. In deze periode is zijn thema,
het hedendaagse stilleven, nauwelijks veranderd.

Zijn evolutie is zichtbaar in de behandeling van het onderwerp, het object wordt steeds verfijnder geschilderd, de achtergrond wordt daarentegen steeds vrijer abstract bewerkt. Waar Michael Lauterjung in de perfecte schildering van zijn objecten bewijst over een meesterlijke vaardigheid te beschikken, zo relativeert hij het sacrale ervan in de ruwe behandeling van de achtergrond.
 
De picturale tegenstelling tussen voorwerp en achtergrond maakt beide boeiender. Als een religieus icoon dat zijn perfectie voor een deel ontleent aan het contrast met de ruwe pleistering van de muur waar het op hangt. Zo ook bij Michael Lauterjung: zijn schilderijen ontstijgen de nuchtere werkelijkheid van het getoonde. Zij verschaffen ons een blik in het hart van het voorwerp in de voorgrond en de doorleefde ziel van de geschiedenis eromheen in de achtergrond. Maar wel in combinatie met een gezonde dosis ironie, tot uitdrukking gebracht in een door hem zelf gelaste ruwstalen omlijsting en in de gekozen titel die -
samen met de handtekening - bijna achteloos is aangebracht aan de achterkant van de multiplex-houten ondergrond waarop hij geschilderd heeft. Inderdaad: Michael Lauterjung is onmiskenbaar een echte zoonvan de klassieke Deutsche Romantik en de moderne Europese neo-abstractie.